חפשו מילה כלשהי, כמו swag:

Amber Gamble to ambiendextrous