חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

ambidextrosity to Ambisimilar