חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

You Fight Dogs to You Got Pop like a zit?