חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

towering to Townie McWinchester