חפשו מילה כלשהי, כמו bae:

tooted and booted to tooth penis