חפשו מילה כלשהי, כמו eight ball:

The Vinyl Degree to The Ward Effect