חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

The Old Fashioned Poop and Run to The one-eyed gangster