חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

The Evil One to The Falwellian Empire