חפשו מילה כלשהי, כמו doxx:

The Bowler to The Brighty Manoeuvre