חפשו מילה כלשהי, כמו bae:

Treyphastic to triangle theory