חפשו מילה כלשהי, כמו oprah dollars:

Squeem to Squeeze tube