חפשו מילה כלשהי, כמו wyd:

sing-alongy to single bullet doctrine