חפשו מילה כלשהי, כמו rockabilly girl:

Shut up and keep talking to Shuuug