חפשו מילה כלשהי, כמו 12:

Shiny Penny Syndrome to shipper angst