חפשו מילה כלשהי, כמו fuck boy:

Post-Failed Sex Disorder to Post-Industrial Pioneer