חפשו מילה כלשהי, כמו oprah dollars:

pearl necklace to Peasantulous