חפשו מילה כלשהי, כמו fob dot:

Nuclear Ambiguity to Nudation