חפשו מילה כלשהי, כמו pussy:

Negro Restraining Order to Neh Kid