חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

mouth virgin to move something dress