חפשו מילה כלשהי, כמו kappa:

looli looli to looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool