חפשו מילה כלשהי, כמו bangarang:

kumuchanchae (coo-moo-choan-chay) to kunghettopow