חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

Just another namecard to Just handcuff my wrists to my ankles!