חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

it's raining men to Ittiot