חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

Ima kick yo ass to imax