חפשו מילה כלשהי, כמו rockabilly girl:

ilocano to I love you so much its retarded.