חפשו מילה כלשהי, כמו yeet:

Hava Nagila to have fingers in many pies