חפשו מילה כלשהי, כמו fob dot:

hangmedown to hangsome