חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

gogos string to goiig