חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

Gender Molding to Generaled