חפשו מילה כלשהי, כמו pussy:

Gender Uncertainty Principle to Generalistically