חפשו מילה כלשהי, כמו fuck boy:

Gender Molding to Generaled