חפשו מילה כלשהי, כמו pussy:

Foxing it to Foxx il-qahba liba familja tieghek