חפשו מילה כלשהי, כמו rito:

first-world starving to fishbelly