חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Dopelyfomper to dope zones