חפשו מילה כלשהי, כמו dog in the bathtub:

donkey-licked to Donkey's left shoe