חפשו מילה כלשהי, כמו swoll:

dime plus ninety nine to Dimocrat