חפשו מילה כלשהי, כמו potate:

dope ride to doppelbänging