חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

clarkeometer to Class A-1 prick