חפשו מילה כלשהי, כמו sapiosexual:

chistey to Chitty Chitty Cumandinga