חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

center for ants to Central Square School District