חפשו מילה כלשהי, כמו sweetest day:

Benny Puff to bent as A nine Bob mate