חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

asscar driver to ass clown awesome