חפשו מילה כלשהי, כמו bukkake:

Jesus Christ on a Coke Binge to <l3