חפשו מילה כלשהי, כמו dog in the bathtub:

The Dedication Plus to The Devil's Ennema