חפשו מילה כלשהי, כמו rockabilly girl:

Shifty Schwartz to Shiguru Wazzat