חפשו מילה כלשהי, כמו sex:

midtown burrito with extra sour cream to mierda de toro