חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

First Relationship Syndrome to fischbeck