חפשו מילה כלשהי, כמו bangarang:

First Continental Congress to first-rate cunt lapping