חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

dope boy to do'pepic