חפשו מילה כלשהי, כמו fob dot:

dookie neck to doolap